Blog

Thông tin tuyển dụng 2015! Tuyển dụng nhân viên lễ tân

Tuyển Dụng

Do nhu cầu mở rộng mạng lưới kinh doanh, nay Công ty VIỆT AN CẦN TUYỂN THÊM NHÂN VIÊN LỄ TÂN I.TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH – Thực hiện các hoạt động lễ tân, hỗ trợ công…

Thông Tin Tuyển Dụng 2015! Tuyển dụng nhân viên Kinh Doanh

Tuyển Dụng

1/Nhân viên kinh doanh – Nhân viên kỹ thuật : Do nhu cầu mở rộng mạng lưới kinh doanh, nay Công ty VIỆT AN CẦN TUYỂN: + 05 NV Kinh Doanh . + 02 Nhân viên kỹ thuật…